Peta I-Think


Pengenalan Peta I-Think

 

Jenis-Jenis Peta I-Think

Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Dakap

Peta Pokok

Peta Buih Berganda

Peta Titi

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir